Numer linii: 2
kierunek jazdy:
PIASKI
kierunek jazdy:
WIEPRZYCE
Inne linie