Numer linii: 103
kierunek jazdy:
STRAŻACKA
kierunek jazdy:
SŁOWIAŃSKA-TESCO
kierunek jazdy:
CIECIERZYCE
kierunek jazdy:
SŁOWIAŃSKA-TESCO
Inne linie