Numer linii: 105
kierunek jazdy:
OS. STASZICA
kierunek jazdy:
CMENTARZ II
Inne linie