Numer linii: 112
kierunek jazdy:
ŁAGODZIN
kierunek jazdy:
ORLĄT LWOWSKICH
kierunek jazdy:
ŚLĄSKA - POLE GOLFOWE
kierunek jazdy:
KIEŁPIN
Inne linie