Numer linii: 114
kierunek jazdy:
RONDO SYBIRAKÓW
kierunek jazdy:
USTRONIE
Inne linie