Numer linii: 501
kierunek jazdy:
USTRONIE
kierunek jazdy:
KOSTRZYĐSKA MZK
Inne linie