Numer linii: 503
kierunek jazdy:
PIASKI
kierunek jazdy:
KOSTRZYĐSKA MZK
Inne linie