Numer linii: 505
kierunek jazdy:
PIASKI
kierunek jazdy:
KOSTRZYĐSKA MZK
Inne linie