Numer linii: T 1
kierunek jazdy:
SILWANA
kierunek jazdy:
ZAKŁAD ENERGETYCZNY
kierunek jazdy:
SILWANA
kierunek jazdy:
KOSTRZYŃSKA MZK
Inne linie