Linia 119


Kierunek
Chróścik INNEKO
  • Wieprzyce
  • Dobra SP
  • Artylerzystów nż.
  • Małyszyn
  • Moto Gobex
  • TPV
  • Mosiężna
  • Chróścik
  • Chróścik INNEKO
  • Kierunek
    Wieprzyce
  • Chróścik INNEKO
  • Chróścik
  • Mosiężna
  • TPV
  • Moto Gobex
  • Małyszyn Wielki
  • Małyszyn
  • Artylerzystów nż.
  • Dobra SP
  • Wieprzyce
  • Kierunek
    Chróścik
  • Wieprzyce
  • Dobra SP
  • Artylerzystów nż.
  • Małyszyn
  • Moto Gobex
  • TPV
  • Mosiężna
  • Borne Furniture
  • K-SSSE Małyszyńska
  • Borne Furniture
  • Chróścik
  • Kierunek
    Wieprzyce
  • Chróścik
  • Borne Furniture
  • K-SSSE Małyszyńska
  • Borne Furniture
  • Mosiężna
  • TPV
  • Moto Gobex
  • Małyszyn Wielki
  • Małyszyn
  • Artylerzystów nż.
  • Dobra SP
  • Wieprzyce

  • Legenda:
    nż. - przystanek na żądanie

    Powrót do wykazu linii